Naar het verdwijnen van de administratieve beperkingen

In Frankrijk

Sinds 2014 hoeft de bouwheer geen vergunning meer aan te vragen als de geothermische sondes niet meer dan 200 meter diep gaan. De aannemer dient wel een verslag op te stellen van zijn werk, zodat zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis kan worden verzameld over deze techniek.

In België

Brussel
Het Brusselse Gewest besliste om het gebruik van hernieuwbare en duurzame energiebronnen in de stad te bevorderen en heeft daartoe de bestaande administratieve hindernissen weggeveegd. Voor een gesloten geothermisch systeem hoeft men voortaan geen vergunning meer aan te vragen om met de werken te beginnen.

Vlaanderen
Sinds 1 januari 2015 moet de bouwheer geen vergunning meer aanvragen zolang de sondes niet dieper gaan dan de waarde die plaatselijk door het bestuur werd vastgelegd. Die diepte wordt bepaald afhankelijk van de lagen drinkbaar grondwater. Informatie hierover vindt u in de desbetreffende rubriek op de website van de Vlaamse overheid.

Waals Gewest
Het Waalse Gewest eist nog altijd een unieke vergunning van klasse II om geothermische boringen uit te voeren. De duur van de periode voor het verkrijgen van de vergunning bedraagt maximaal 110 dagen, maar de afgevaardigde beambte beschikt over de mogelijkheid om die periode met 30 dagen te verlengen.
GEO-GREEN kan u tijdens deze administratieve procedure begeleiden.

GEO-GREEN sprl - Rue de Priesmont, 63 - B-1495 Marbais | Belgique

All rights reserved @ Geo-Green 2015