Hoogwaardige dienstverlening

GEO-GREEN ontwerpt en installeert geothermische systemen. De keuze van de systemen (geothermische installatie met open of gesloten kring) en van het materieel (sondes en warmtepompen), van de dimensionering en van de plaatsing wordt bepaald door uw behoeften, uw gebouw en de aard van uw ondergrond.

Exclusieve oplossing van GEO-GREEN: de schuine opstelling van de sondes van de systemen met gesloten kring biedt nog meer voordelen.

GEO-GREEN begeleidt u en bestudeert uw project samen met u om de optimale oplossing op maat te vinden. Maar GEO-GREEN beschikt ook over jarenlange ervaring met bodemsanering, de afvoer van tanks en de aanleg van putten voor waterreserves.

Services

Geothermische installatie met gesloten kring

Geothermische installaties met gesloten kring vormen zonder enige twijfel de 'core business' van GEO-GREEN. Met GEO-GREEN beschikt u over een ruime technische knowhow en up-to-date kennis van geologie en bouwwerken.

Ontwerp van het geothermische systeem.

Bij GEO-GREEN wordt het ontwerp van het geothermische systeem toevertrouwd aan een deskundige in hydrogeologie die meer dan 20 jaar ervaring heeft. Tijdens zijn onderzoek houdt hij rekening met een groot aantal criteria, zoals:

 • Het vermogen van de warmtepomp.
 • De werkingsduur van het systeem.
 • De COP (coefficient of performance). Deze waarde wordt gemeten volgens een genormaliseerde procedure en duidt de verhouding aan tussen de voorgebrachte warmte-energie (uitgedrukt in kW) en de elektrische energie die wordt verbruikt om de warmtepomp te laten werken. Geothermische warmtepompen (bodem - water) halen een COP tussen 4 en 5. Dit betekent dat voor iedere elektrische kW die in de pomp wordt geïnjecteerd (om de compressor te doen werken), u er tussen 4 en 5 terugkrijgt. D.w.z. 3 tot 4 kW winst... dankzij de geothermische sondes!
 • Ter vergelijking: aerothermische warmtepompen kenmerken zich door veel lagere COP-waarden (rond de 3). Een aerothermische warmtepomp verbruikt met andere woorden veel meer elektriciteit om een identiek rendement te leveren.
 • De SPF (Seasonal Performance Factor) drukt het gemiddelde rendement van de COP over 12 maanden uit en bepaalt de jaarlijkse prestaties van uw installatie.

Hydro

 • De geologie - d.w.z. de aard van de ondergrond waaruit de calorieën zullen worden gehaald. De thermische kenmerken van de geologische formaties variëren van een enkelvoud tot het vijfvoudige, afhankelijk van hun aard. Bij losse bodems heeft zand bijvoorbeeld meer capaciteit dan klei. Bij rotsachtige bodems is kalksteen beter geschikt dan leisteen.
 • De hydrogeologie, waarmee de aanwezigheid van de grondwaterspiegel kan worden geanalyseerd en de stroming van het water kan worden bestudeerd. De waterstromen kunnen een heel positieve impact hebben op de geleidbaarheid van de sondes. Een goed inzicht in de hydrogeologische omgeving is dan ook essentieel om bij ieder project een behoorlijke prestatieberekening uit te voeren.
 • De keuze van het type geothermische sonde (polyethyleen (PE), roestvrij staal, coaxiaal, dubbele U, verticaal, schuin, ...), de diameter van de boring, de totale lengte van de sondes of de kwaliteit van hun opstelling met het oog op een maximale hechting met de bodem spelen ook een rol bij de bepaling van de uiteindelijke prestaties van het systeem!
 • Het warmtewisselingsmedium dat moet worden gebruikt: klassiek of biologisch afbreekbaar glycolwater, stadswater, bietensap ... Er bestaan meerdere oplossingen op dit vlak.

Alleen een professionele geoloog is in staat om de nauwkeurige dimensionering van een geothermisch systeem uit te voeren!


Begeleiding van uw project

GEO-GREEN begeleidt u tijdens de hele duur van uw project. GEO-GREEN staat altijd klaar voor u - of het nu gaat om het indienen van een vergunningsaanvraag of om advies over de keuze van de ene of de andere technologie!

GEO-GREEN kan samen met u de verschillende mogelijke verwarmingsoplossingen (stookolie, gas, geothermische warmtepomp, aerothermische warmtepomp) analyseren en de rendabiliteit van de verschillende opties met elkaar vergelijken, rekening houdend met de investering, de werkingskosten per jaar en - indien van toepassing - de premies en fiscale voordelen. En dit alles rekening houdend met uw persoonlijke situatie, op maat.

Accompagnement


Installatie

Een team van ervaren technici zorgt voor de installatie van het systeem, en dan meer bepaald:

 • de boringen of de intrillingen,
 • de plaatsing van de sondes,
 • de horizontale verbindingen waarmee de sondes met een collector worden verbonden, die zelf met de verwarmingsruimte van het gebouw verbonden is,
 • het inbrengen van het warmtewisselingsmedium,
 • het op druk brengen van het systeem.

GEO-GREEN beschikt bovendien over moderne en heel compacte technische middelen, waarmee zijn medewerkers op bijna alle plaatsen kunnen werken.

Mise en oeuvre


Indienststelling

In samenwerking met het verwarmingsbedrijf of het studiekantoor zorgt GEO-GREEN voor de opstart van het systeem en de regeling van het debiet in iedere sonde.

Mise en service


Thermische responstest (TRT)

GEO-GREEN biedt, afhankelijk van de behoeften, ook de mogelijkheid om de intrinsieke kenmerken van de bodem en van de geothermische sonde te meten op de precieze plaats waar ze wordt opgesteld.

Zodra de geothermische sonde geïnstalleerd is, wordt ze met het meetinstrument verbonden, dat het verwarmde water met een gekalibreerde energie doet circuleren. Aan de hand van constante metingen van de temperatuur aan de ingang en aan de uitgang van de sonde kan de manier worden onderzocht waarop de bodem zich gedraagt. Deze fase neemt 3 tot 5 dagen in beslag. Zodra de gegevens geregistreerd zijn, wordt de thermische coëfficiënt van de sonde, lambda (uitgedrukt in W/mK), bepaald.

De waarde van de thermische coëfficiënt wordt vervolgens gebruikt om door middel van daarvoor voorziene softwareprogramma's een sondeveld te dimensioneren. Deze manier van werken wordt toegepast voor grote gebouwen, die bijvoorbeeld uitgerust zijn met een geocoolingoplossing.

Le test de réponse thermique (TRT)

Met deze meting kunnen de betrouwbaarheid en de duurzame werking van het geothermische systeem worden gegarandeerd.

Bodemsanering

GEO-GREEN heeft meer dan twintig jaar ervaring met de sanering van verontreinigde bodems en grondwaterlagen.

GEO-GREEN zorgt voor de toepassing van eenvoudige of complexe saneringssystemen zoals:

 • het uitgraven van verontreinigde grond;
 • het uitgraven van verontreinigde grond met ondersteuningssystemen,
 • het oppompen van grondwater uit de grondwaterlaag en de uitvoering van geschikte behandelingen,
 • de injectie van producten die de verontreiniging vernietigen of snel doen afbreken

Assainissement des sols

Afvoer van tanks

GEO-GREEN verwijdert uw ondergrondse tank die niet meer wordt gebruikt en voert hem af in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Evacuation des citernes

Aanleg van waterputten

U moet een tank, een woning of een warmtepomp van een geothermisch systeem met open kring met regenwater voeden.

Een put aanleggen vereist competenties op het vlak van de geologie en vooral de hydrogeologie. U kunt bij GEO-GREEN terecht voor:

 • de haalbaarheidsstudie van het project,
 • de vergunningsaanvraag,
 • de plaatsing van het bouwwerk,
 • de pompproeven die de hydraulische capaciteit van de put zullen bepalen.

GEO-GREEN beschikt over krachtig en recent materieel waarmee het bedrijf waterputten tot tientallen meter diep kan boren.

Création de puits d’eau

GEO-GREEN sprl - Rue de Priesmont, 63 - B-1495 Marbais | Belgique

All rights reserved @ Geo-Green 2015